Ispod pulta su PATRICIA, Baby Babilon, Heidi šeće psa, Nadir & Dijagnoza, Bujo, Nera & Updown i DJECA!

ispod-pulta-su-patricia,-baby-babilon,-heidi-sece-psa,-nadir-&-dijagnoza,-bujo,-nera-&-updown-i-djeca!

Ispod pulta ovaj tjedan opet ulazi sedam selektiranih domaćih/regionalnih singlova iz duboke vreće singlova koliko ih tjedno stiže. Kao i dosad, teško je odlučiti koje singlove ubaciti Ispod pulta, no pravilo je samo da je objavljena u zadnjih desetak dana, na YouTube-u, da sadrži nešto uzbudljivo, izvrsno u sebi. Samo jedan može biti i singl tjedna o čemu pak odlučujete vi,

 » Saznajte više…