Neil Young objavljuje davno izgubljeni album “Chrome Dreams” iz 1977.

neil-young-objavljuje-davno-izgubljeni-album-“chrome-dreams”-iz-1977.

Godine 1977. Neil Young je sa svojim pratećim bendom Crazy Horse objavio album “American Stars ’N Bars”, a uz to je imao “Chrome Dreams”, spreman za objavu. Ali album, koji je tijekom godina stekao reputaciju jednog od najvećih izgubljenih albuma, nikada nije izašao.

Neil Young je imao nekoliko takvih albuma, a u posljednje vrijeme ih objavljuje u sklopu svoje serije Neil Young Archives.

 » Saznajte više…